407 – Final

Finalist


Jesse Lahnalammi
Rasekon ammattiopisto


Saku Korkeakoski
Valkeakosken ammatti‐ ja aikuisopisto


Hannes Vigren
Pohjoisen Keski‐Suomen ammattiopisto


Oskar Lundström
Axxell


Severi Vihtamäki
Jyväskylän ammattiopisto


Niko Heiskanen
Pohjois‐Karjalan  ammattiopisto


Miki Isoaho
Koulutuskeskus  Sedu


Eemil Korhonen
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto

Final

 

Beskrivning av finaluppgiften

Tävlingsuppgiften är att tillverka en gårdsbyggnad av trä. De tävlande får ritningar samt skriftliga och muntliga arbetsbeskrivningar för de konstruktioner som ska tillverkas. Först planerar den tävlande arbetsordningen och avgör eventuella uppgifter i anslutning till arbetet, och därefter tillverkas de konstruktioner som uppgiften förutsätter av det material som arrangören skaffat: bl.a. dimensionshyvlat och hyvlat trävirke, tryckimpregnerat trävirke samt ytterbeklädnadsbrädor. En del av trävirket är bearbetat på förhand. Den tävlande har under hela tävlingstiden en assistent till förfogande, som tävlingsarrangören skaffar.

I tävlingsuppgiften ingår ett tilläggsarbete som den tävlande själv planerar tidtabellen för.

Modul 1, bottenbjälklag Den första dagens uppgift är att enligt ritningarna bygga gårdsbyggnadens grund och golv av hyvlat trävirke och använda skruvar vid fastsättningen. Under den första dagen kan redan den andra modulens förberedande arbeten påbörjas.

Modul 2, vägg- och övre bjälklagets konstruktioner Den andra dagens uppgift är huvudsakligen att bygga stommen till väggarna och vattentakets bärande konstruktioner till samma byggnad samt att enligt ritningarna montera de på förhand tillverkade fönsterkarmarna, och använda skruvar och spikar till infästningarna. Under den andra dagen kan redan den tredje modulens förberedande arbeten påbörjas.

Modul 3, Ytterbeklädnadsarbeten Den tredje dagens uppgift är att på samma byggnad bygga ytterbeklädnaden och vattentakets partiella brädbefordning med råspontbrädor enligt ritningarna, och använda skruvar och spikar till infästningarna.

Tid för att utföra uppgiften under de tre tävlingsdagarna har man sammanlagt 18 timmar, Modul 1 ca 4 timmar Modul 2 ca 10 timmar Modul 3 ca 4 timmar Enligt tidtabell som ges särskilt. Om den tävlande äventyrar sin egen eller andras säkerhet kan domarna besluta att tävlingsprestationen avbryts

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Domarkåren avgör de tävlandes rangordning i tävlingen genom att fastställa poängtalet för varje tävlande. I bedömningen används det World Skills-baserade CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen är 100 poäng.

Bedömningshelheter

Bottenbjälklaget 20 poäng (Modul 1)

 • Uppnående av kvalitetsmålen 15 poäng
  • Tävlingsarbetets våg- och lodräta mått samt korsmått mäts med rullmåttband
 • 2 poäng ges för arbetets helhet enligt sk. visuell bedömning.
  • Arbetet ska vara utfört i enlighet med uppdraget, valet av trävirke ska vara rätt och skruvarbetet ska vara snyggt
 • 2 poäng för beaktande av arbetssäkerheten
 • 1 poäng för arbetstiden; 0,5p/0,5h under tävlingstiden

Väggarnas och översta bjälklagets konstruktioner 49 poäng (Modul 2)

 • Uppnående av kvalitetsmålen 37 poäng
  • På tävlingsarbetet mäts 6 punkter med rullmåttband. Våg- och lodräta mått samt korsmått.
 • 6 poäng ges för arbetets helhet enligt sk. visuell bedömning
  • Arbetet ska vara utfört i enlighet med uppdraget, valet av trävirke ska vara rätt samt skruvarbetet ska vara snyggt
 • 5 poäng för beaktande av arbetssäkerheten
 • 2 poäng för arbetstiden; 0,5p/0,5h under tävlingstiden

Ytterbeklädnadsarbeten 29 poäng (Modul 3)

 • Uppnående av kvalitetsmålen 20 poäng
  • På tävlingsarbetet mäts 3 punkter med rullmåttband. Våg- och lodräta mått samt korsmått.
 • 6 poäng ges för arbetets helhet enligt sk. visuell bedömning
  • Arbetet ska vara utfört i enlighet med uppdraget, valet av trävirke ska vara rätt samt spiknings- och skruvarbetet ska vara snyggt.
 • 3 poäng för beaktande av arbetssäkerheten.
 • 1 poäng för arbetstiden; 0,5p/0,5h under tävlingstiden

Tilläggsuppgift 2 poäng

 • Stommen 1 poäng + beklädnad 1 poäng
  • Stommen 1p genom mätning
  • Beklädnad 1p visuell

 

Beskrivning av bedömningsförfarandet

Tävlingsprestationen bedöms per modul efter att varje modul eller uppgiftsdel avslutats. Arbetet ska utföras inom den givna tidtabellen. Domarna bedömer de tävlande under dagen, och följer de tävlandes arbete både genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och genom att bedöma riktigheten i förhållande till ritningarna och arbetsbeskrivningarna.

Bedömningen är objektiv och subjektiv. Den subjektiva bedömningens andel är 15 %, och dit hör bl.a. arbetssäkerhet, arbetets och arbetsstationens prydlighet.

Modul 1    Bottenbjälklaget 2 poäng

Modul 2    Vägg- och översta bjälklagets konstruktioner 6 poäng Modul 3    Ytterbeklädnadsarbeten 6 poäng

I bedömningen deltar 5 domare. Mätpunkterna genomförs helhetsinriktat. Representanterna för arbetslivet ger poängen för den subjektiva andelen.

Den tävlande ska ta med

Personlig skyddsutrustning som behövs i byggnadsarbetet och timmermannens normala handverktyg samt anteckningsmaterial och en fickräknare. Alla andra specialverktyg som eventuellt behövs uppräknas i tävlingsinbjudan. Den tävlande ska styrka sin identitet.

Domarkåren har rätt att begränsa viss användning av sådana verktyg som inte i förväg definierats, om verktyget innebär en orimlig fördel i förhållande till övriga tävlanden. Det är förbjudet att under tävlingens gång använda mobiltelefon, tablett o.d. informationstekniska apparater.

På tävlingsplatsen finns

 • Allt det byggnadsmaterial som behövs i arbetet. De är allmänt kända och använda
 • kapsåg och klyvcirkel samt bord och utsug för dessa
 • sladdlös borrmaskin/skruvdragare, bitsserie och borrserie
 • Batteridriven figursåg
 • Arbetsbockar (1 st/tävlande)
 • Batteridriven arbetslampa (1 st/tävlande)

 

Tidtabell för tävlingarna

En noggrannare tävlings- och måltidstidtabell meddelas särskilt till de tävlande. Preliminärt är tävlingstiderna följande:

Modul 1: tisdag 16.5. 10:00-15:00

Modul 2: tisdag 16.5. 15:00-19:00 + onsdag 17.5. 8:00-17:00

Modul 3: torsdag 18.5. 8:00-14:00

 

Hänvisning till exempeluppgiften

Exempeluppgiften i grenen 407 timmermansarbete är finaluppgiften år 2013, som finns i uppgiftsbanken på adressen skillsfinland.fi
Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna bygger på kriterierna för berömlig nivå (B3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen.

 

Tävlingens karaktär

Tävlingen är individuell. Den tävlande har en assistent som hjälper den tävlande. Assistenten fäster inte och bearbetar inte heller byggnadsdelar.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen bygger på kriterierna för berömlig nivå (B3) för följande examensdelar i grundexamen inom byggnadsbranschen:

 • Arbeten i stomskedet
 • Ytterbeklädnads- och takarbeten

Domare

Miika Räätäri, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Johan Lehtonen, Würth Oy
Jari Lindström, Byggnadsförbundet rf
Markku Peltola, Koulutuskeskus Sedu
Tomi Pyökeri, Kreate Oy
Kari Lehtinen, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto