401- Final

Finalistit


Jona Verkasalo
Optima  samkommun


Evgeny Rongonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Juuso Fotonoff
Lapin ammattiopisto


Helinä Hiltula
Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto


Jyri Kataja
Salon seudun ammattiopisto


Matias Kuisma
Salon seudun ammattiopisto


Joni Rapakko
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Matti Ruuska
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto

5. Beskrivning av finaluppgiften

 

5.1. Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Som finalarbete i grenen möbelsnickare tillverkas en skivmöbel delvis av massivt trä enligt givna instruktioner. Den tävlande ska kunna läsa yrkesbranschens ritningar. Den tävlande gör på basis av ritningarna upp en dellista, av vilken man kan se storlekarna och mängden för de material som behövs. Från detta framskrider arbetet från maskinen genom att man utför olika bearbetningsskeden och inställningar. I tävlingsarbetet har man hjälp av en CNC–bearbetningsmaskin (som du i samband med tävlingen får instruktioner om hur den ska användas och programmeras). Till slut ska den tävlande utföra slutfinish och hopmontering av produkten. Småbruksprodukten för hemmet som ska tillverkas motsvarar kunnandenivån berömlig.

 

5.2. Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Tid för utförande av uppgiften har man ca 20 timmar. I tiden ingår uppgiftsutdelning och måltider.

5.3. Huvudsakliga bedömningskriterier

Totalpoängen är 100 poäng. De är fördelade på följande moduler.

* Dellista 10 p

* Behärskande av maskiner och utrustning 10 p

* Användning av materialet och nya delar 5 p

* Arbetssäkerhet 15 p

* Fogar och konstruktioner 10 p

* CNC –programmering och -bearbetning 15 p

* Objekt som ska mätas 15 p

* Slutfinish och produktens funktionalitet 20 p

En noggrannare bedömningsblankett har endast domarna.

5.4. Beskrivning av bedömningens genomförande

I bedömningsblanketten för uppgiften preciseras de egentliga föremålen för bedömning.

Till den tävlandes följeslagare strävar man att ge inofficiella mellanresultat före följande tävlingsdag inleds på grenområdet.

I bedömningen deltar 6 st domare:

Huvuddomaren, representanter för branschens industri, representanter för intressentgruppen och yrkesmän.

Domare :

Vesa Kupila

Muut tuomarit:

Teemu Luoma

Jarno Möttönen

Risto Kiilunen

Antrei Hartikainen

Timo Poskela

 

5.5.Material, apparater, arbetsskeden och grenområde

Den tävlande får utöver förbearbetade arbetsstycken använda tävlingsplatsens maskiner och apparater. Tillverkningen av produkten görs med traditionella träbearbetningsmaskiner inom snickeribranschen. Dessutom ska man som hjälp använda en CNC -bearbetningsmaskin, i särskilt angivna arbetsskeden.

5.6. Den tävlande tar med sig

De tävlande ska ta med sig snickarens basverktyg, arbetskläder och skydd.

Dessutom kan man ta med sig handmanövrerade elverktyg som man vill ha, t.ex. sladdlös borrmaskin, handfräs försedd med fasbett

Man ska ta med skruvtvingar i längden ca 60 – 120 cm.

Den tävlande ska styrka sin identitet (också FPA-kortet duger).

5.7. Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Krav på kunnande:

* förmåga att läsa ritningar

* utarbetande av en dellista

* behärskande av basmetoder och -konstruktioner i träbearbetning

* materialkännedom

* behärskande av basverktyg och basbearbetningsmaskiner

* handverktyg och -maskiner

* maskinbearbetnings-, beslags-, monterings- och finisharbeten inom möbelindustrin

* grunderna i CNC-teknik

* arbetssäkerhet

* grunderna i finslipning av en möbel

* kundcentrerad tillverkning

exempel

Du kan på förhand träna på gamla semifinal- och finaluppgifter som du hittar i uppgiftsbanken på adressen www.skillsfinland.fi