313- Final

Finalist


Gresa Krasniqi
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Irene Sundström
Optima samkommun


Janina Saviranta
Turun ammatti‐instituutti


Jenny Mattila
Turun ammatti‐instituutti


Marlene Granholm
Optima samkommun


Niko Rantanen
Koulutuskeskus Salpaus


Sari Soininen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Stella Lundén
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Taru-Tuuli Hietanen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Teemu Avikainen
Koulutuskeskus Salpaus


Lotta Orhanen
Vaasan ammattiopisto


Meri Niemikorpi
Vaasan  ammattiopisto


Anniina Mourujärvi
Koulutuskeskus Salpaus


Eetu Räsänen
Koulutuskeskus Salpaus


Elmeri Rissanen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Eveliina Kilpala
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Tidtabell och plats för finalen:

Finalen ordnas i Helsingfors mässcentrum från tisdag 16.5.2017 till torsdag 18.5.2017. Anmälning och ackreditering börjar måndag 15.5.2017 kl. 12.

Finalkoordinatorer:

Kari Luukinen (kari.luukinen@businesscollege.fi) och Jorma Pyy (jorma.pyy@businesscollege.fi)

Allmänt:

I finalen arbetar de tävlande i par och de presenterar också eventuellt resultatet av sitt arbete inför domarna i par. Var för sig behöver de inte berätta om något annat än den del av uppgifterna som de utfört.

Tävlingsparen får använda nätet till hjälp när de utför uppgifterna.

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna:

Modul 1 Bokföring, 50 p.

Målet med uppgiften är att göra bokföringen för en sportaffär. Efter semifinalen har företaget utvidgat sin verksamhet till internationell handel. I uppgiften ingår att göra bokföringen för en månad samt en skattedeklaration utgående från detta. I uppgiften är det viktigt att de tävlandes utskrivna rapporter är utformade så att skattedeklarationen går att granska på basen av dessa. Noggrannare krav för returneringen uppges på morgonen när tävlingsuppgiften delas ut.

Modul 2 Planering av verksamhetens lönsamhet, 30 p.

Målet med uppgiften är att göra en jämförelse av de realiserade och budgeterade talen samt att med hjälp av en täckningsbidragskalkyl och balansräkningsinformationen räkna ut centrala nyckeltal. Även resultatbudgeten för det kommande året ska räknas ut.

Modul 3 Löneräkning, 20 p.

Målet med uppgiften är att räkna ut beloppet för olika typer av löner (månads- och tim-). I beräkningarna ingår natura förmåner och reseräkningar från arbetsresor. Förutom att lönerna ska räknas ut ska de också skrivas in i bokföringen. I uppgiften ingår även kollektivavtal tillämpade avsnitt.

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften:

Reserverad tid är 7 timmar för modul 1, 7 timmar för modul 2 och 4 timmar för modul 3. Både för modul 1 och 2 har hela dagen reserverats och för modul 3 har man reserverat förmiddagen och en del av eftermiddagen. Under tävlingsdagarna har man reserverat tid för mat i mässcentrum för de tävlande.

Bedömningskriterier för tävlingsuppgiften:

Nedan uppges de preliminära kriterierna för bedömning som kommer att preciseras enligt den grad av färdigheter som uppgiften kräver. De allmänna temana i Taitaja tävlingens bedömning realiseras i entreprenörskap genom problem lösning, hållbar utveckling genom papperslöst kontor och välbefinnande och säkerhet genom användning av arbetsutrust-ningen, raster och genom systematisk planering.

Modul 1 (50 p.)

I uppgiften granskas bokföringsposter, bokslutsposter och skattedeklarationen. Eventuella övriga utskrifter som hör till ämnet meddelas närmare på tävlingsdagen.

Modul 2 (30 p.)

I uppgiften granskas täckningsbidragskalkylerna inklusive nyckeltal och budgetjämförelsen inklusive siffror.

Modul 3 (20 p.)

I uppgiften granskas löneberäkningarnas riktighet från bruttolön till nettolön inklusive avdrag samt bokföringsposterna för detta.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras:

Alla moduler bedöms objektivt till 100 % utgående från modellösningen.

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen:

På tävlingsplatsen finns det för varje tävlingspar reserverat en arbetspunkt, anteckningsmaterial samt vid behov en mapp för förvaring av kvitton. Även en stickkontakt för en bärbar dator finns till förfogande samt antingen en skrivare eller ett usb-minne där utskrifterna skrivs ut och/eller sparas.

De tävlande ska ha med sig:

Tävlingsparet tar med sig en bärbar dator med de bokföringsprogram och andra program som de vill använda när modulerna utförs. På samma dator eller på en annan dator måste det också finnas Excel och PowerPoint ur MS-Office-paketet. Tävlingsparet får/kan ha med en annan bärbar dator som reserv eller t.ex. för att ögna igenom kvitton med.

Allt annat material (pennor, papper, o.s.v.) ordnas av arrangörerna.

Hänvisning till exempeluppgiften:

Exempel på uppgifter finns i Skills Finlands uppgiftsbank från åren 2014 och 2015 samt eventuellt också redan uppgifterna från 2016. Vårens semifinaluppgifter läggs också ut på samma sida under mars månad.

I bedömningen är poängen för modul 1 50 poäng, för modul 2 30 poäng och för modul 3 20 poäng.

Domare:

Som huvuddomare för tävlingen fungerar Mikko Kurunsaari och som assisterande domare fungerar Eila Hakola-Sippola, Arttu Hautala, Elisa Koukari, Ritva Liikanen, Vesa Palmgren, Timo Virenius och Merja Vänttinen. Eventuella andra domare från företagsvärlden övervägs i samband med att uppgifterna utarbetas.