310- Final

Finalist


Riku Helminen
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Noora Juvenius
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Nea Nordgren
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Miko Anttila
Oulun seudun ammattiopisto


Liisa Laukkanen
Oulun seudun ammattiopisto


Karoliina Keinänen
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Joni Rytkönen
Oulun seudun ammattiopisto


Ida Purunen
Lapin ammattiopisto


Emilia Lumme
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Serena Kirvesmäki
Jyväskylän ammattiopisto


Jeremia Linjama
Jyväskylän ammattiopisto


Atte Permikangas
Jyväskylän ammattiopisto


Sanni Ristimella
Lapin ammattiopisto


Rosanna Lapinlampi
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Linda Poikonen
Lapin ammattiopisto


Kevin Asplund
Optima samkommun


Pamela Bodbacka
Optima samkommun


Victoria Häggman
Optima samkommun


Jessica Jussila
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Linda Salo
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Oona Laakko
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Catharina Patshijew
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Fanny Kopponen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Elina Mäkinen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Lukiokilpailija
Pyry Nissinen
Varkauden lukio


Lukiokilpailija
Alpo Kosunen
Varkauden lukio


Lukiokilpailija
Juuso Kolari
Varkauden lukio

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

1) Modul 1: Gruppens kunnande

Vad gruppen kan särskilt bra

2) Modul 2: Produktifiering av kunnandet

Gruppen bygger upp en ny affärsidé, produkt eller tjänst som bygger på det gemensamma kunnande som gruppens medlemmar har

3) Modul 3: Byggande av en modell

Gruppen bygger en modell av affärsidén

4) Modul 4: Testning av modellen

Gruppen testar sin affärsidé på potentiella kunder.

5) Modul 5: Presentation

Gruppen producerar en gemensam presentation

Allmänt

I finalen bildar tre tävlande ett lag. I tävlingsuppgiften ska man uppmärksamma följande teman: företagsamhet, hållbarhet, arbetsvälmående och arbetssäkerhet

Uppgifternas omfattning och tävlingstid


Uppgiftsmodulerna genomförs under tiden 15.5 – 18.5. Verksamhetsmiljöerna varierar enligt uppdrag och samarbetspartner. Till omfattningen följer uppgifterna verksamhetskontexten. Den dagliga arbetstiden är 8:00 – 18:00

Kriterier för bedömning av tävlingsuppgiften

    1) Gruppens kunnande

 • Visa prov på kreativitet (förståelse för att också kunnande utanför skolan hör hit,

dvs. motsvarar uppdraget) och självförståelse

 • Gruppens medlemmar kompletterar varandra ifråga om kunnande
 • Det utformade dokumentets åskådlighet och visualitet

2) Produktifiering av kunnandet

 • Kunnandets samband med affärsidén motiveras
 • Affärsidén är ny eller genomförd på ett ovanligt sätt

3) Byggande av en modell

 • Modellen åskådliggör affärsidén eller någon del av den på ett förståeligt sätt
 • Modellen har förverkligats på ett visuellt och tekniskt skickligt sätt

4) Test

 • Det test som utformats visar prov på kreativitet och förståelse
 • Testresultat
 • Gruppen formulerar slutsatserna tydligt, dvs. vad testet lärde dem om affärsidén

5) Presentation

 • Förverkligats intresseväckande och med god förståelse, framträdande
 • Påvisar tydligt samband mellan gruppens kunnande och affärsidén
 • Åskådliggör vad testet lärde
 • Övertygar åhörarna, 5 p

Beskrivning av bedömningens genomförande

I bedömningen deltar 4-6 domare, som har följande roller:

 • En huvuddomare
 • 3-6 företagare och en representant för en läroanstalt

Material, apparater, arbetsskeden och grenområde

 

 • Tävlingsarrangören skaffar följande till tävlingsplatsen
  • Arbetsbord, arbetsstolar, datorer, tabletter, kontorsmaterial
 • Den tävlande ska ta med 
  • Smarttelefon

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Länk till semifinaluppgiften: http://taitaja2017.fi/lajit/310-semifinaali/

 

Domare

 

    Det finns två huvuddomare i finalen, och en av dem är vice huvuddomare.

Domare i de olika modulerna är 3-6 företagare och en representant för en               läroanstalt.

En del av domarna är internationella domare.