305- Final

Finalist


Lilja Honkola
Jyväskylän ammattiopisto


Fanny Granholm
Yrkesakademin i Österbotten


Jenna Vainio
Kouvolan seudun ammattiopisto


Johanna Heikka
Ammattiopisto Lappia


Julia Attenberg
Keuda


Tanja Holmlund
Yrkesakademin i Österbotten


Elli Kilpiö
Koulutuskeskus Sedu


Aino Takala
Stadin ammattiopisto

Final

Allmän beskrivning av uppgifterna

 

Tisdag 16.5.2017

Stöd för utveckling och handledning

Uppgift 1A 2 h

Handledning av barn vid eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever. De tävlande jobbar tillsammans med en frivilligarbetare i lekparken. Den tävlande handleder en liten grupp, temat är Finland 100 år.

 

Uppgift 1B 1 h

Den tävlande instruerar en mor med invandrarbakgrund om vad som bör beaktas när familjens treåriga barn börjar i dagvård.

 

Uppgift 1C 30 min.

De tävlande sorterar saker enligt principerna för hållbar utveckling.

 

 

Onsdag 17.5.2017

Vård och omsorg & Stöd för rehabilitering

 

Uppgift 2A 2 h

De tävlande arbetar inom hemvården, gör ett hembesök hos en äldre och deltar i det multiprofessionella teamets möte.


Uppgift 2B 30 min.

De tävlande utför funktionella uppgifter i samband med aseptik, medicinering och vårdfärdigheter.

 

Torsdag 18.5.2017

 

Stöd för utveckling och handledning & Vård och omsorg & Stöd för rehabilitering
Uppgift 3 4 h

De tävlande utför funktionella vård-, handlednings- och rådgivande uppgifter som hör till närvårdarens arbete och som har samband med första hjälpen, ergonomi, daghemmets vardag, näring, tydligt språk och med identifiering av arbetsredskap.
Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Tisdag 16.5.2017  

3 h 30 min.

Onsdag 17.5.2017 3 h 30 min.
Torsdag 18.5.2017 4 h

Bedömningskriterier för tävlingsuppgifterna

Föremål för bedömning

  • behärskande av arbetsprocessen
  • behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
  • behärskande av kunskap som ligger till grund för arbetet
  • nyckelkompetenserna för livslångt lärande.

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoäng för grenen är 100 poäng (35 p. + 35 p. + 30 p.). I bedömningen ingår både objektiv och subjektiv bedömning. Dessutom gör de tävlande en självvärdering.

Tävlingsarrangören ordnar med följande apparater, redskap och tillbehör

Alla uppgifter utförs på tävlingsområdet. Tävlingsområdet kan delas in i 2-4 identiska delar. Tävlingsarrangören skaffar alla redskap och allt material som behövs till uppgiften. På måndag 15.5.2017 är det möjligt att bekanta sig med utrustningen på tävlingsområdet. De tävlande får enhetliga arbetskläder (byxor och t-shirt) som används under tävlingen.

Egen utrustning som den tävlande ska ha med

De tävlande ska ha namnskylt och arbetsskor under alla tävlingsdagar. Dessutom ska de tävlande fästa uppmärksamhet vid den allmänna ordningen och vid lämpliga kläder.

Hänvisning till exempeluppgiften

Exempeluppgiften (2016, final) finns i uppgiftsbanken på Skills Finlands webbplats.