206- Final

Finalist


Jonas Händelin
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Eemil Haapsaari
Turun ammatti‐instituutti


Jesse Sivonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Juho Bóren
Haapajärven ammattiopisto


Maxemilian Grönblom
Axxell


Joel Koch
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Lukiokilpailija
Henri Hyytiä
Tampereen teknillinen lukio


Otto Kapanen
Keuda


Oskar Lehtonen
WinNova

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Finaluppgiften består av att planera och tillverka en webbsida för en kund. Helheten är indelad i moduler. Varje enskild modul bedöms som en skild helhet.

Kunden behöver utgående från sin affärsverksamhet utveckla sin webbplats och de funktioner som hör ihop med den, vilka kräver en relationsdatabas.

I modulerna A och B planeras och förverkligas webbsidan utgående från kundens behov. Planeringsdokumentation för webbsidan ska upprättas (t.ex. strukturdiagram, layoutplan, tekniska begrepp och ER-diagram för databasen). I de praktiska delarna skall kundens grafiska anvisningar följas och kundens grafiska material användas.

I modulerna C och D ska en tjänst på webbsidan förverkligas med hjälp av databaser. Uppgifter om webbsidans användare samlas in och sparas. De uppgifter som sparas används för att producera tjänstens innehåll.

I modul E tillämpas Microsofts teknologier utgående från materialet på engelska.

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Den tävlande har cirka 17 timmar tid till sitt förfogande fördelat på tre tävlingsdagar.

Bedömningskriterier för tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier hittar du bland finaluppgifterna i 2016 års tävlingar. Finaluppgiften finns i Skills Finlands rf:s uppgiftsbank.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Ungefär 60 % av bedömningen av tävlingsuppgiften är objektiv och ungefär 40 % är subjektiv.

De tävlande ska ha med sig

De tävlande behöver inte ha med sig något till tävlingsplatsen men om de så vill kan de ha med sig t.ex. ett eget tangentbord, mus och hörlurar.

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen

Finalisterna får i varje modul uppgiftsbeskrivningen och en bedömningstabell som Word-dokument innan tävlingstiden startar. De tävlande behöver inte skriva ut något till pappers i tävlingsuppgifterna.

De tävlande har tillgång till en arbetsstation som är utrustad med operativsystemet Windows 10, har två skärmar och med följande program installerade:

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Adobe Photoshop, Illustrator och Fireworks
 • Microsoft Office 2016
 • De nyaste versionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer
 • Sublime text 2
 • NoteTab Light
 • Notepad++
 • Geany
 • Eclipse
 • NetBeans
 • WinSCP
 • FileZilla
 • GitHub Desktop

Inga andra versioner av programmen på listan ovan får tas med och installeras. Förutom programmen i listan kan de tävlande innan tävlingen startat installera sådana program som de eller den läroanstalt som de representerar har licens på eller sådana som är shareware- eller freeware-programvara.

Följande bibliotek, framework och innehållshanteringssystem finns färdigt på finalisternas arbetsstationer och får användas fritt av tävlingsdeltagarna:

 • HTML5 Shiv
 • HTML5 Boilerplate
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Drupal
 • WordPress
 • Joomla
 • Node.js

Tävlingsuppgifterna görs antingen direkt på Apache-nätverksservern (PHP, MySQL, phpMyAdmin), som syns som en skild nätverksenhet på de tävlandes arbetsstationer eller i XAMPP-miljö. Om Apache-nätverksservern är i bruk efter att tävlingsuppgiften är avslutad på servern tar man en s.k. snapshot-situationsbild av servern varvid den slutliga version som ska bedömas återställs automatiskt.

Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar gällande tävlingens arrangemang samt beträffande maskiner, apparatur och program. Ändringarna meddelas genast på www.taitaja2017.fi.

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Exempeluppgiften består av finaluppgiften i 2016-års tävlingar. De fullständiga bedömningskriterierna finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Domare

Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Leena Järvenkylä-Niemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Jussi Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
Harri Aalto, Finlands friidrottsförbund
Mark Ryan, Microsoft