Mästare2017-evenemanget samlade nästan 100 000 besökare för att följa med yrkeskicklighetstävlingarna för ungdomar

Mästare2017 Helsinki -evenemanget avslutades 18.5. med prisutdelning i Helsingfors Mässcentrum. Under fyra dagar tävlade över 500 ungdomar från olika delar av Finland i över 50 yrkesgrenar. FM-yrkesskicklighetstävlingarna, Mästare9-händighetstävlingen för högstadieelever, MästarePLUS-yrkesskicklighetstävlingen och storseminariet i tre dagar lockade nästan 100 000 besökare (99 180). 

”Med festflaggorna vajande tog Mästare2017 emot de tävlande och besökarna, som i fyra dagar har varit på äventyr i ett Helsingfors i miniatyr. Detta lyckade evenemang har för oss alla varit en verklig upplevelse av att få arbeta tillsammans och en glädjefest för yrkesutbildningen ”, berättar tävlingsledaren Sari Karjalainen.

Evenemanget arrangerades av Helsingfors stad och Skills Finland rf. Helsingfors stads sektorchef för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen gläds över den ”avslappnade stadiaktiga” stämningen i tävlingarna. ”Det var häftigt att få arrangera Mästare-tävlingen i Helsingfors särskilt så här under Finlands 100:e jubileumsår. I samarbetet har en stor grupp aktörer deltagit, såsom Helsingfors stad, företag och yrkesutbildningsanordnare. Nätverkandet gav ett fint slutresultat”, konstaterar Pohjolainen förnöjt.

Näringslivet har en betydande roll för att evenemanget ska lyckas. ”De omkring 300 företag som gick med i det möjliggjorde att evenemanget kunde arrangeras. Vi är väldigt tacksamma till dem. Utan dem skulle det inte finnas något evenemang”, konstaterar Sari Karjalainen.

Mästarnas Mästare 2017 valdes från turismgrenen

Bland de grenvisa vinnarna i Mästare-tävlingarna väljs årligen en Mästarnas Mästare, som enligt urvalskriterierna är den absolut bästa i sin egen gren. Till Mästarnas Mästare detta år valdes den 18-åriga Rovaniemibon Noora Latvakoski från Lapin matkailuopisto. Noora avlägger en trippelexamen och deltog nu för andra gången i Mästare-finalen som utförs som partävling. ”Jag vill bara säga att ni ska tro på er själva! Överraskningar kan hända.”   Sammanlagt utdelades över 160 priser. Alla resultat finns här:  http://taitaja2017.fi/tulokset/

Under diskussionstillfället Reformissa rajat rikki – ammatillisen koulutuksen tulevaisuus (I reformen sprängs gränserna – yrkesutbildningens framtid) under evenemangets sista eftermiddag sammanfattades aktuella utmaningar och möjligheter. Vid diskussionen som leddes av överdirektör Mika Tammilehto konstaterade Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen att nu behövs det en förmåga att leda förändringen och att alla deltagande aktörer är engagerade. OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka erinrade om behovet av resurser för att man ska kunna garantera lärarna tillräckligt med stöd och utbildning att utveckla sin egen roll i de nya lärmiljöerna.

De följande Mästare-tävlingarna arrangeras i Tammerfors 15–17.5.2018.