N2- Finaali

N2 Infrarakentaminen Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät N2- Infrarakentamisen finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Joonas Honka
TTS


Samuli Kärki
PKKY


Teemu Sillanpää
Tredu


Daniel Salmela
Tredu


Teemu Rehu
OSAO


Joona Kokkonen
Ekami


Joona Leino
Ekami


Simo Uski
SAMPO


Joonas Huttunen
YSAO


Joonas Koponen
JAO

Kilpailutehtävän rakenne

 • Moduuli 1 Kaivukoneen käyttö, rakenteiden tekeminen; maksimi pistemäärä 50 pistettä
 • Moduuli 2 Pyöräkuormaajan käyttö, kuormaus; maksimi pistemäärä 20 pistettä
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä; maksimi pistemäärä 15 pistettä
 • Moduuli 4 Materiaalituntemus ja kirjallinen tehtävä; maksimi pistemäärä 9 pistettä
 • Moduuli 5 Piirustusten tulkinta; maksimi pistemäärä 6 pistettä

Yhteensä maksimi pistemäärä 100 pistettä

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

 • Moduuli 1 Kaivukoneen käyttö; 240min; ti-to 16.-18.5.
 • Moduuli 2 Pyöräkuormaajan käyttö, 60min ti-to 16.-18.5.
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä; 120min ti-to 16.-18.5.
 • Moduuli 4 Materiaalituntemus ja kirjallinen tehtävä; 60min ti-to 16.-18.5
 • Moduuli 5 Piirustusten tulkinta; 60min ti-to 16.-18.5

Kilpailuaika yhteensä 9 tuntia

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Infrarakentaminen -lajin kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö -tutkinnon osan kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat maarakennuskoneiden käyttöön liittyviä työtehtäviä, joissa arvioidaan teorian ja käytännön työtaitojen hallintaa sekä taitojen soveltamista.

Arvioitavia asioita ovat:

 • oman työn suunnittelu ja valmistelu
 • maarakennuskoneiden sekä työvälineiden turvallinen, huolellinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö
 • maarakennuskoneille tehtävät päivittäiset tarkastukset ja ennakoiva huolto
 • työvälineiden sekä työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • mittaus- ja merkintätyöt luotettavasti lasermittavälineitä käyttäen
 • kunnallistekniikan sekä maa-, vesi-, ja liikennealueiden rakentamisen tavanomaiset työtehtävät
 • infrarakentamisessa käytettävien materiaalien hallinta
 • aloitus- ja lopetustöiden hallinta
 • ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen, sekä materiaalien uusiokäyttö
 • oman työskentelyn sekä työnjäljen laadullinen arviointi
 • materiaalituntemus sekä tavanomaisten rakenteiden toimintaperiaatteiden tunteminen
 • infrarakentamisessa käytettävien tavanomaisten työkalujen käyttäminen
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö, yleisen työturvallisuuden huomiointi, sekä oman työkyvyn ylläpitäminen

Kilpailutehtävissä käytettävät koneet, laitteet ja välineet määritellään tarkasti ennen kilpailua.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

 • Moduulin 1 arviointi toteutetaan objektiivisella arvioinnilla ja kokonaisarviointi (50 p) koostuu seuraavista osa-alueista:
  • Työturvallisuus 10 p
  • Ajoonlähtötarkastus 5 p
  • Mittaustyöt 5 p
  • Konetta ja ympäristöä säästävä työtapa, sekä tavoitteiden mukainen tuotos 15 p
  • Koneen ja sen eri työlaitteiden ominaisuuksien hyödyntäminen, sekä tavoitteiden mukainen tuotos 15 p
  • Kilpailijoiden arvioinnissa huomioidaan myös kilpailijan tehtävän suorittamiseen käyttämä aika, tai vaihtoehtoisesti maksimiaikaan mennessä aikaansaatu tavoitteiden mukainen tuotos.
  • Vakava työturvallisuuden laiminlyönti aiheuttaa tehtävän keskeytyksen
 • Moduulin 2 arviointi toteutetaan objektiivisella arvioinnilla ja kokonaisarviointi (20 p) koostuu seuraavista osa-alueista:
  • Työturvallisuus 5 p
  • Ajoonlähtötarkastus 5 p
  • Konetta ja ympäristöä säästävä työtapa, sekä tavoitteiden mukainen tuotos 10 p
  • Kilpailijoiden arvioinnissa huomioidaan myös kilpailijan tehtävän suorittamiseen käyttämä aika, tai vaihtoehtoisesti maksimiaikaan mennessä aikaansaatu tavoitteiden mukainen tuotos.
  • Vakava työturvallisuuden laiminlyönti aiheuttaa tehtävän keskeytyksen
 • Moduulin 3 arviointi toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen simulaattoriohjelmiston tehtäväkohtaiseen pisteytykseen (15 p).
 • Moduulin 4 arviointi toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastausten määrään (9 p).
 • Moduulin 5 arviointi toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastausten määrään (6 p).
 • Kilpailijoiden lopullinen järjestys määräytyy seuraavan arvotuksen perusteella:
  • 1. Saavutettu kokonaispistemäärä
  • 2. Moduulin 1 keskinäinen paremmuusjärjestys
  • 3. Moduulin 2 keskinäinen paremmuusjärjestys
  • 4. Moduulin 3 keskinäinen paremmuusjärjestys
  • 5. moduulin 4 keskinäinen paremmuusjärjestys
  • 6. moduulin 5 keskinäinen paremmuusjärjestys

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet

  ja lajialue (kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle)

 • Kilpailunjärjestäjä varaa, kilpailijoiden henkilökohtaisia turvavarusteita lukuun ottamatta, kilpailijan käyttöön kaikki tehtävissä tarvittavat:
  • koneet ja laitteet
  • konesimulaattorit
  • mittaus- ja merkintävälineet
  • työkalut
  • huoltotarvikkeet
  • lajialueet
  • simulaattorialueen
  • teknisen alueen

HUOM TÄRKEÄÄ !  

ULKOKILPAILUALUEILLE PÄÄSY ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN KOHDASSA 6 MAINITUSSA TURVAVARUSTUKSESSA.

Suojavarusteiden moduulikohtaisen käyttötarpeen määrittää Tuomaristo.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • Henkilökohtaiset suojaimet ja turvavarusteet:
  • Kypärä nelipistekiinnityksellä
  • Turvakengät
  • Huomiovärivaatetus
  • Suojalasit
 • Oma laskin

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

 • Moduuli 1, Kaivukoneen käyttö
  –    Kilpailija suorittaa suunnitelmapiirustusten tietojen avulla tehtävässä tarvittavien mittojen ja korkojen maastoon merkinnän mittanauhaa ja tasolaseria hyödyntäen, sekä rakentaa kilpailutehtävän mukaista kokonaisuutta kaivukonetta ja käytettävissä olevia työlaitteita monipuolisesti hyödyntäen. Tehtävä suoritetaan ulkoalueella.
 • Moduuli 2, Pyöräkuormaajan käyttö
  –    Kilpailija tekee työskentelyä varten tarvittavat alkuvalmistelut työalueella sekä lastaa tehtävänannon mukaisesti kiviainesta kuorma-autoon. Tehtävä suoritetaan ulkoalueella.
 • Moduuli 3, Simulaattoritehtävä
  –    Kilpailija tekee tehtävänannon mukaiset suoritteet maarakennuskonesimulaattorilla. Tehtävä suoritetaan lajin simulaattorialueella.
 • Moduuli 4, Materiaalituntemus ja kirjallinen tehtävä                                                     –   Kilpailija tunnistaa infrarakentamisessa käytettäviä materiaaleja ja niiden käyttökohteita, sekä suorittaa kirjallisen tehtävän rakennusalan perustutkinnon osan maarakennuskoneiden käyttö ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin perustuen. Tehtävä suoritetaan lajin sisäalueella.
 • Moduuli 5, Piirustusten tulkinta
  –    Kilpailija tuntee piirustusmerkintöjä sekä suorittaa suunnitelmien pohjalta tunnistus- ja laskentatehtäviä. Kirjallinen osio, joka suoritetaan lajin sisäalueella.

Tuomarit

 • Tuomarilistaa täydennetään ja tarkennetaan kevään aikana
 • Pertti Niemi, Destia, päätuomari
 • Jaakko Herranen, TTS, simulaattorituomari
 • Jukka Huoman, TTS, kenttätuomari
 • Jorma Katila, TTS, teoriaosiotuomari
 • Jani Vottonen, TTS, teoriaosiotuomari
 • Jyri Laine, Maanrakennus Jyri Laine, kenttätuomari
 • Jukka Korpela, Maarakennus Jukka Korpela, kenttätuomari
 • Ari Nieminen, Tredu, kenttätuomari
 • Riku Suojala, JAO, kenttätuomari
 • Kai Niemelä, YSAO, kenttätuomari
 • Arvi Mustakangas, OSAO, kenttätuomari
 • Jyrki Eskola, SAMPO, kenttätuomari
 • Ville Pesonen, TTS, yleistuomari
 • Jere Hänninen, TTS, yleistuomari

Lajivastaavat

Empty photo
Jere Hänninen
TTS Työtehoseura
jere.hanninen@tts.fi
044 714 3834

Empty photo
Jaakko Herranen
TTS Työtehoseura
jaakko.herranen@tts.fi
044 714 3774

Yleiskuvaus

Infrarakentaminen –lajin kilpailutehtävät perustuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö -tutkinnon osan kiitettävän (K3) tason arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat maarakennuskoneenkuljettajan työtehtäviin liittyviä monipuolisia työtehtäviä.

Arvioitavia asioita ovat maarakennuskoneiden käyttö infra-alan työtehtävissä, työturvallisuus, kestävän kehityksen huomioonottaminen, työprosessien kokonaisvaltainen hallinta, taloudellinen ja laadukas toiminta, työmenetelmien ja materiaalien hallinta, sekä työn perustana olevan tiedon hallinta ja soveltaminen käytäntöön.

Osaamisvaatimukset

Infrarakentaminen –lajin osaamisvaatimukset pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö -tutkinnon osan kiitettävän (K3) tason arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimuksiin:

 • oman työn suunnittelu ja valmistelu
 • maarakennuskoneiden sekä työvälineiden turvallinen, huolellinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö
 • maarakennuskoneille tehtävät päivittäiset tarkastukset ja ennakoiva huolto
 • työvälineiden sekä työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • mittaus- ja merkintätyöt luotettavasti lasermittavälineitä käyttäen
 • kunnallistekniikan sekä maa-, vesi-, ja liikennealueiden rakentamisen tavanomaiset työtehtävät
 • infrarakentamisessa käytettävien materiaalien hallinta
 • aloitus- ja lopetustöiden hallinta
 • ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen, sekä materiaalien uusiokäyttö
 • oman työskentelyn sekä työnjäljen laadullinen arviointi
 • materiaalituntemus sekä tavanomaisten rakenteiden toimintaperiaatteiden tunteminen
 • infrarakentamisessa käytettävien tavanomaisten työkalujen käyttäminen
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö, yleisen työturvallisuuden huomiointi, sekä oman työkyvyn ylläpitäminen

Lajiohjausryhmä 2017

Jere Hänninen, lajivastaava, TTS Työtehoseura
Jaakko Herranen, varavastaava, TTS Työtehoseura
Janne Suntio, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualanvetovoima ry
Antti Knuutila, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry
Pertti Niemi, Destia