N2
Infrarakentaminen, yksilökilpailu

n2_infrarakentaminen

Lajivastaavat

Empty photo
Jere Hänninen
TTS Työtehoseura
jere.hanninen@tts.fi
044 714 3834

Empty photo
Jaakko Herranen
TTS Työtehoseura
jaakko.herranen@tts.fi
044 714 3774

Yleiskuvaus

 

Infrarakentaminen –lajin kilpailutehtävät perustuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö -tutkinnon osan kiitettävän (K3) tason arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat maarakennuskoneenkuljettajan työtehtäviin liittyviä monipuolisia työtehtäviä.

Arvioitavia asioita ovat maarakennuskoneiden käyttö infra-alan työtehtävissä, työturvallisuus, kestävän kehityksen huomioonottaminen, työprosessien kokonaisvaltainen hallinta, taloudellinen ja laadukas toiminta, työmenetelmien ja materiaalien hallinta, sekä työn perustana olevan tiedon hallinta ja soveltaminen käytäntöön.

 

Osaamisvaatimukset

 

Infrarakentaminen –lajin osaamisvaatimukset pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö -tutkinnon osan kiitettävän (K3) tason arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimuksiin:

 • oman työn suunnittelu ja valmistelu
 • maarakennuskoneiden sekä työvälineiden turvallinen, huolellinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö
 • maarakennuskoneille tehtävät päivittäiset tarkastukset ja ennakoiva huolto
 • työvälineiden sekä työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • mittaus- ja merkintätyöt luotettavasti lasermittavälineitä käyttäen
 • kunnallistekniikan sekä maa-, vesi-, ja liikennealueiden rakentamisen tavanomaiset työtehtävät
 • infrarakentamisessa käytettävien materiaalien hallinta
 • aloitus- ja lopetustöiden hallinta
 • ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen, sekä materiaalien uusiokäyttö
 • oman työskentelyn sekä työnjäljen laadullinen arviointi
 • materiaalituntemus sekä tavanomaisten rakenteiden toimintaperiaatteiden tunteminen
 • infrarakentamisessa käytettävien tavanomaisten työkalujen käyttäminen
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö, yleisen työturvallisuuden huomiointi, sekä oman työkyvyn ylläpitäminen

Lajiohjausryhmä 2017

Jere Hänninen, lajivastaava, TTS Työtehoseura
Jaakko Herranen, varavastaava, TTS Työtehoseura
Janne Suntio, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualanvetovoima ry
Antti Knuutila, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry
Pertti Niemi, Destia