313- semifinaali

Taloushallinto

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka:

Semifinaalit pidetään Helsingissä Suomen Liikemiesten Kauppaopistolla tiistaina 31.1.2017 klo 10-15:30. Ilmoittautuminen ja aamupala alkavat klo 9.

Semifinaalikoordinaattorit:

Jorma Pyy (jorma.pyy@businesscollege.fi) ja
Kari Luukinen (kari.luukinen@businesscollege.fi)

Yleistä:

Semifinaalissa kilpailijat toimivat parina ja mahdollisesti esittelevät työnsä tulokset tuomareille myös parina. Erikseen ei tarvitse kertoa kunkin parin osaa tehtävien tekemisessä.

Kilpailijaparit saavat käyttää nettiä apunaan tehtäviä tehdessään.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt:

Moduuli 1 Kirjanpito, 60 p

Tehtävän tavoitteena on tehdä urheilukaupan yhden kuukauden kirjanpito edelliskauden tilanteen pohjalta. Syötetään alkusaldot, järjestetään tositteet, kirjataan ne ja tulostetaan erilaisia raportteja (tuloslaskelma, tase, pääkirja ja ALV-laskelma kaudelta/kausiveroilmoi-tus).

Moduuli 2 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 40 p

Tehtävän tavoitteena on laatia toteutuneiden ja budjetoitujen lukujen vertailua sekä laskea katetuottolaskelman ja tasetietojen avulla keskeisiä tunnuslukuja. Lisäksi laaditaan seuraa-van vuoden tulosbudjetti.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika:

Modulin yksi tekemiseen aikaa on varattu 2,5 tuntia, moduulin kaksi 2 tuntia. Moduuli yksi tehdään aamupäivällä (klo 10-12:30) ja moduuli 2 (klo 13:30-15:30) iltapäivällä lounaan jälkeen. Modulien 1 ja 2 aikana on mahdollisesti tarjolla virvokkeita kisatilassa.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit:

Ohessa alustava arviointikriteeristö, joka tarkentuu tehtävien valmiusasteen mukaan.

Moduuli 1 (60p)

Pääosa pisteistä tulee oikeista kirjauksista. Näiden lisäksi pisteitä saa pyydettyjen raporttien palauttamisesta. Tehtävässä tulee palauttaa sähköisessä muodossa päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase.

Moduuli 2 (40p)

-budjettivertailu. Erot eri erissä tuloissa, menoissa ja muissa kuluissa sekä tuloksessa. 10 p.

-katetuottolaskelman ja taseen tunnusluvut ja kuvio. 10 p.

-tulosbudjetti. Riveittäin oltava tulot, menot(ostot, palkat, poistot, rah.kulut). 20 p.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta:

Kaikissa moduuleissa 100 %:sti objektiivista malliratkaisuun perustuen.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle:

Kilpailupaikalla kullekin kilpailuparille on varattuna työpiste, muistiinpanovälineitä, sekä tarvittaessa kansio/mappi tositteiden säilyttämistä varten, pientä välipalaa ja juomia. Myös virtapistoke läppäriä varten löytyy sekä joko tulostin tai muistitikku, jolle tulosteita tuloste-taan ja/tai tallennetaan.

Kilpailija tuo tullessaan:

Kilpailupari tuo tullessaan kannettavan tietokoneen, jolla on asennettuna se kirjanpito-ohjelma, jota haluavat käyttää modulin yksi tekemiseen. Samalla koneella oltava myös MS-Office paketista Excel ja PowerPoint. Kilpailupari saa/voi tuoda toisenkin kannettevan tieto-koneen varakoneeksi tai esim. tositteiden selaamista varten.

Kaikki muut välineet (kynät, paperia, jne.) järjestää organisoiva taho.

Viittaus esimerkkitehtävään:

Esimerkkejä tehtävistä löytyy Skills Finlandin tehtäväpankista

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN