312- semifinaali

Matkailu

 

Semifinaalin aikataulu ja paikkakunnat

26.1.2017 klo 7.30-16.30
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Järvenpää
Sibeliuksenväylä 55A, 04400 Järvenpää
Marika Palsio, 050-4150 672, marika.palsio@keuda.fi

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna
Hattelmalantie 25, 13100 Hämeenlinna
Päivi Seppälä, 050-4400 481, paivi.seppala@kktavastia.fi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulu
Isokatu 1, 90100 Oulu
Anu Loukkola-Salo, 040-6527 189, anu.loukkola-salo@osao.fi

Semifinaalikoordinaattori

Päivi Seppälä,
Ammattiopisto Tavastia,
050-4400 481,
paivi.seppala@kktavastia.fi

Kilpailijamäärä

Ei rajoituksia

Semifinaalitehtävät

Tehtävän kuvauksiin saattaa tulla 30 %:n muutos, jotka esitellään vasta kilpailupäivänä.

Moduuli 1

Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella oman yrityksensä kautta matkaohjelma 10+1 asiakkaalle 31.5.2017 klo 8.00-20.00 väliselle ajalle huomioiden aikataulun, teemat, ruokailut, aktiviteetin/aktiveetit ja budjetin. Käytössä on oma bussi ja kuljettaja. Kuljetuskustannuksia ei tarvitse huomioida budjetissa. Lähtö- ja paluupaikkana on Helsinki. Asiakkaat ovat työikäisiä, yrityksen ulkomaalaisia vieraita. Kilpailupäivänä tarkennetaan asiakasryhmän tietoja, teemoja ja budjetti.

Tarjous ja matkaohjelma asiakkaalle tuotetaan suomen kielellä wordiin ja kustannuserittely exceliin tai wordiin. Matkaohjelma esitellään englannin kielellä. Tarjouksen, matkaohjelman, kustannuserittelyn ja myyntiesityksen suunnitteluun ja tekemiseen on aikaa 2 tuntia. Myyntiesityksen kesto on 5 minuuttia. Myyntiesityksessä ei saa käyttää tietokonetta eikä muita teknisiä apuvälineitä. Materiaalit (eli tarjous, matkaohjelma ja kustannuserittely) tulostetaan kahtena kappaleena, yksi tuomarille ja yksi itselle. Tehtävän tekoon saa käyttää kilpailupaikalla olevaa tietoteknistä välineistöä ja internetiä.

Moduuli 2

Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kuuden hengen asiakasryhmälle luontoon ja sen ilmiöihin liittyvä ohjelmapalveluaktiviteetti ja tehdä siihen liittyvä operointisuunnitelma (suunnitelma ohjelman toteutuksesta). Ohjelmapalvelun suunnittelu ja toteutus tapahtuvat sisätiloissa. Ohjelman suunnitteluun ja operointisuunnitelman tekemiseen on aikaa 1 tunti ja ohjelmapalvelun toteuttamiseen 10 minuuttia. Tehtävän teossa ei saa käyttää apuna tietotekniikkaa. Kilpailupäivänä tarkennetaan asiakasryhmän tietoja, annetaan teemavaihtoehdot sekä lista välineistä, joita kilpailijaparilla on käytettävissä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). Kilpailijat eivät saa tuoda eivätkä käyttää mitään omia välineitä tai laitteita kilpailussa. Kilpailija tuo mukanaan oman oppilaitoksen hyväksymän työasun.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijoilla on käytettävissä 2 tietokonetta / pari. Tietokoneissa on internet-yhteys ja selain sekä Microsoft Office –ohjelmistopaketti. Tehtävien tallennusta varten kilpailijoille annetaan muistitikku. Kilpailijoilla on käytettävissä välineitä ohjelmapalveluaktiviteetin toteutukseen.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. Arvioinnissa käytetään matkailualan perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä (K3). Matkailualan opetussuunnitelman pakollisia tutkinnon osia ovat: Matkailualan asiakaspalvelu, Matkailupalvelujen toteuttaminen ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta.

Matkaohjelman suunnittelu ja kirjallinen tuotos – arvioinnin kohteet 25 p

  • Kestävän matkailun huomiointi matkaohjelmassa
  • Budjetissa pysyminen
  • Kustannuserittely
  • Alan toimintaa koskevien säädösten noudattaminen
  • Toimipaikan siisteys
  • Tiedonhaku eri lähteistä
  • Lähteiden merkintä
  • Parityöskentely
  • Ajankäyttö tehtävän teossa
  • Tarjouksen ulkoasu
  • Tarjouksen sisältö ja selkeys
  • Matkaohjelman ulkoasu
  • Matkaohjelman aikataulu
  • Teeman monipuolinen hyödyntäminen
  • Yrittäjyys, matkaohjelman luovuus ja innovatiivisuus
  • Matkaohjelman käytettävyys, soveltuvuus asiakkaille

Matkaohjelman esittely – arvioinnin kohteet 25 p

  • Esitystilanteen aloittaminen
  • Esitystilanteen päättäminen
  • Ulkoinen olemus ja tilanteeseen sopeutuva pukeutuminen
  • Parityöskentely
  • Ajankäyttö tehtävän esittämisessä
  • Matkaohjelman esittely asiakkaalle
  • Esiintymistaito
  • Asiantuntijuus
  • Esityksen rakenne
  • Englannin kielen käyttö

Ohjelmapalveluaktiviteetin suunnittelu – arvioinnin kohteet 20 p

  • Asiakasryhmän tarpeiden huomioiminen
  • Aktiviteetti valmiina aikataulun mukaan
  • Operointisuunnitelman sisältö
  • Operointisuunnitelman ulkoasu
  • Toteutettavissa ja myytävissä oleva ohjelma
  • Perustelut ohjelmalle ja välineelle
  • Parityöskentely
  • Toimipaikan siisteys

Ohjelmapalveluaktiviteetin toteutus – arvioinnin kohteet 30 p

  • Tilanteeseen sopiva pukeutuminen
  • Asiakkaiden tervehtiminen ja vastaanottaminen
  • Aktiviteetin esittely ja ohjeistus asiakkaalle
  • Aikataulussa pysyminen, ohjelman kesto 10 min.
  • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
  • Ohjelmapalvelun päättäminen ammattitaidolla
  • Realistinen ja oma-aloitteinen itsearviointi
  • Sujuva parityöskentely ja työhyvinvointi
  • Hyvät käytöstavat
  • Luovuus ja innovatiivisuus
  • Teeman käsittely
  • Oheisviestintä
  • Ryhmän ohjaaminen ja hallinta
  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Välineiden käyttö
  • Toimipaikan siisteys
  • Turvallisuus
  • Ongelmanratkaisutaidot
  • Yllättävässä tilanteessa toimiminen ruotsiksi

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN