201
CAD-suunnittelu, yksilökilpailu

201_cadsuunnittelu

Lajivastaavat

PYLKKÄNEN MAARIT

Maarit Pylkkänen
Stadin ammattiopisto
maarit.pylkkanen@edu.hel.fi
050 401 3233

VISKARI PIRKKO

Pirkko Viskari
Stadin ammattiopisto
pirkko.viskari@edu.hel.fi
093 107 2111

Finalistit


Otto Mäkinen
Koulutuskeskus Salpaus


Jasper Törölä
Koulutuskeskus Salpaus


Jon-Erik Rajala
Omnia


Rasmus Anttinen
Omnia


Belinda Ruokonen
Stadin ammattiopisto


Heleanore Mandri
Stadin ammattiopisto

Osallistuminen

Myös ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
 • tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa
 • tehdä muutoksia piirustuksiin
 • mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen
 • käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään
 • käyttää perusmittavälineitä
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
 • noudattaa annettuja turvaohjeita
 • olla oma-aloitteinen

Lajiohjausryhmä 2017

Maarit Pylkkänen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Pirkko Viskari, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Rami Nevala, CADPower
Harri Hassinen, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jari Lehtonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Jarkko Lohilahti, Maker3D oy
Tomi Kalpio, 3dtech oy
Timo Heikkilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Marko Piira, 3dtech Oy
(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit: