105
Metsäkoneenkäyttö, yksilökilpailu

105_metsakoneenkaytto

Lajivastaavat

SAKSMAN VESA

Vesa Saksman
TTS Työtehoseura
vesa.saksman@tts.fi
044 714 3711

Pertti Hourunranta
TTS Työtehoseura
pertti.hourunranta@tts.fi
050 387 9516

Finalistit


Tommi Marttila-Tornio
Oulun seudun ammattiopisto


Antti Kokkonen
Etelä‐Savon ammattiopisto


Aleksi Kiuru
Etelä‐Savon ammattiopisto


Antti Mononen
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Veikka Sutinen
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto


Antti Himanen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Antti Pynnönen
Jämsän ammattiopisto


Antti Toivonen
Pohjoisen Keski‐Suomen ammattiopisto

Yleiskuvaus

Metsäkoneen käyttö -lajin kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon ammatillisten opintojen kiitettävä tason (3) vaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat metsäkoneen käyttöön liittyviä työtehtäviä, joissa arvioidaan teorian ja käytännön työtaitojen hallintaa.

Arvioitavia asioita ovat metsäkoneen käyttö, oman työn suunnittelu, laadun hallinta, työmäärien hallinta, työturvallisuuden, siisteyden, ympäristön ja järjestelmällisyyden huomioiminen sekä yhteistyötaitojen hallinta. Kilpailutehtävissä käytettävät koneet, laitteet ja välineet määritellään tarkasti ennen kilpailua. Kilpailutehtävät on moduloitu niin, että ne voidaan arvioida päivittäin.

Osaamisvaatimukset

Metsäkoneen käytön kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten tutkinnonosien kiitettävä (3) tason vaatimuksiin:

  • metsien hoito ja puunkorjuu
  • metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
  • koneellinen puutavaran valmistus
  • puutavaran lähikuljetus

Lajiohjausryhmä 2017

Vesa Saksman, lajivastaava, TTS Työtehoseura
Pertti Hourunranta, varavastaava, TTS Työtehoseura
Ville Manner, Koneyrittäjät ry
Antti Virkkunen, Koulutuskeskus Sedu
Juha Korva, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy
Mika Laakso, John Deere Forestry