Koulutuksen järjestäjä: Raahen Porvari‐ ja Kauppakoulu

Oppilaitos: Raahen Porvari‐ ja Kauppakoulu

308 Visuaalinen myyntityö Raisa Pietarila