309- Finaali

309- Hevostenhoito Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 309- Hevosenhoidon finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Iina Leponiemi
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Johanna Riihimäki
Harjun Oppimiskeskus


Maria Salomaa
Ypäjän Hevosopisto


Milla Markkanen
Ylä‐Savon ammattiopisto


Nelli Siili
Harjun Oppimiskeskus


Pauliina Hakala
Ypäjän Hevosopisto


Reetta Liimatainen
Ylä‐Savon ammattiopisto


Viivi Salmi
Ypäjän Hevosopisto

FINAALI

 

Kohta 5 Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Yleiskuvaus

Tehtävässä kilpailija huolehtii passihevosensa hoidosta ja hyvinvoinnista koko kilpailun ajan. Kilpailija suunnittelee ja tekee ennakkotehtävänä oman CV:n. Hän laatii myös passihevoselleen hoitosuunnitelman. Kilpailija suorittaa varustehuoltotöitä sekä suunnittelee ja toteuttaa yleisötapahtuman. Kilpailija irrottaa ja kiinnittää hevoselle kengän sekä toimii eläinlääkärin avustajana hevosen terveystarkastuksessa. Kilpailija huolehtii tallialueen siisteydestä yhdessä muiden kilpailijoiden kanssa. Kilpailija varustaa hevosen kuljetukseen ja lastaa sen. Kilpailijat tekevät alueelle loppusiivouksen yhdessä.

Sähköinen CV (ennakkotehtävä).

Suunnittele ja toteuta itsellesi sähköinen CV. Ohjeet julkaistaan maanantaina 8.5.-17 ja tehtävä palautetaan sunnuntaina 14.5.-17 mennessä sähköpostiosoitteeseen SATU, satu.nasrelarab@ysao.fi , lisäksi palautetaan kirjallinen versio tallialueeseen tutustuttaessa maanantaina 15.5.-17.

Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana

 • Suunnittele hoito- ym. toimenpiteet hevosellesi koko kilpailuiden ajaksi. Laadi kirjallinen suunnitelma ja anna se tuomarille tiistaiaamuna 16.5.-17. Hoida hevonen kilpailun aikana turvallisesti, ergonomisesti ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden annettujen aikataulujen mukaisesti. Pidä päiväkirjaa hevoselle kilpailun ajan. Käytä apuna avustavaa opiskelijaasi – muista turvallisuus. Alueella toimitaan ratsastuskilpailusääntöjen mukaan (suitset ja kilpailunumero).
 • Hevostenhoitoaika Tiistaina 16.5.-17 klo 10 – 11.15 ja 17.30 – 19.00 jaetaan kahteen osaan: siivous- ja talutusaika sekä hevosenhoitoaika, 4 kilpailijaa tekee samaan aikaan samaa osuutta.
 • Hevostenhoitoaika Keskiviikkona 17.5.-17 klo 8.00- 9.00 ja 16.00 – 17.00  jaetaan kahteen osaan: siivous- ja talutusaika sekä hevosenhoitoaika, 4 kilpailijaa tekee samaan aikaan samaa osuutta.
 • Hevosten ruokinta-ajat (avustavat opiskelijat jakavat rehut): klo 6.30, noin klo 11.00-12.00, noin klo 16.00-17.00, 22.00
 • tee hevosellesi terveystarkastus aamupäivisin, kirjaa tekemäsi ja havaintosi hoitovihkoon
 • huolehdi passihevosesi siisteydestä, hyvinvoinnista, jaloittelusta
 • huolehdi karsinan ja tallialueen siisteydestä
 • pidä kirjaa tekemästäsi ja kaikista havainnoistasi hevosen omaan hoitovihkoon
 • laita aina seuraavan ruokinnan rehut valmiiksi rehuhuoneeseen ruokintaohjeiden mukaisesti ja nimeä ne
 • palauta hoitovihko takaisin päätuomarille torstaiaamuna hevosten hoidon jälkeen

Jos hevosesi tarvitsee jotain erityistä illalla/aamulla jätä karsinan oveen viesti avustaville opiskelijoille.

Keskeinen sisältö:

 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Karsinan ja tallialueen siisteydestä huolehtiminen (kestävä kehitys, yrittäjyys)
 • Ruokinnan toteuttaminen
 • Työturvallisuus ja -ergonomia

Hevosen terveystarkastus
Suorita hevoselle terveystarkastus. Toimi eläinlääkärin avustajana ontumatutkimuksessa.

Keskeinen sisältö:

 • Hevosen terveydenhoito
 • Turvallinen toiminta hevonen ja ympäristö huomioiden
 • Johdonmukainen ja tuloksellinen toiminta hevosen kanssa

Hevosen ruokinnan suunnittelu

Suunnittele annettujen ohjeiden mukaan kahdelle hevoselle ruokinta. Tunnista ja käytä tehtävässä annettuja rehuja sekä pohdi ruokinnan ympäristövaikutuksia ja kestävää kehitystä.

Keskeinen sisältö:

 • Rehujen soveltuvuus hevoselle ja ruokinnan tarkoituksenmukaisuus
 • Perustelut (myös rehulaskut)
 • Ympäristövaikutukset
 • Kestävä kehitys

Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen

Suunnittele keskiviikkona 17.5.-17 yleisölle järjestettävä tallikierros. Tapahtuman kesto on 20 minuuttia/kilpailija. Tämän lisäksi varataan 30 minuuttia suunnitteluun.

Keskeinen sisältö:

 • Suunnitelmallisuus
 • Ajankäyttö
 • Turvallisuus
 • Asiakaspalvelutaidot – äänenkäyttö – vuorovaikutteisuus
 • Hevostaidot
 • Asiatiedot

Hevosen kengitystehtävä / Hevosen kengän irrottaminen ja kiinnittäminen

Irrota hevoselta kenkä, suorista se tarvittaessa ja kiinnitä takaisin turvallisesti.

Keskeinen sisältö:

 • työturvallisuus ja ergonomia (kestävä kehitys)
 • kengityksen perustaidot
 • hevosen käsittely

Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa

 • Huolla ja tee tarvittaessa korjaukset sinulle osoitettuihin varusteisiin. Kokoa niistä
 • käyttökelpoinen ja turvallinen valjaspaketti. Aikaa tehtävän tekemiseen on 2,5 tuntia.

Keskeinen sisältö:

 • Varusteiden tuntemus
 • Varusteiden huoltaminen
 • Korjaustyön tekeminen
 • Turvallisen valjaspaketin kokoaminen
 • Työturvallisuus, ergonomia, kestävä kehitys

Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus sekä alueen loppusiivous ryhmässä

 • Valmista ja varusta hevosesi kuljetukseen tarkoituksenmukaisilla varusteilla. Valmistaudu vastaamaan hevosen kuljettamista koskeviin kysymyksiin. Pakkaa passihevosesi tavarat ja lastaa hevonen traileriin/kuljetusautoon.
 • Turvallinen ja ergonominen toiminta
 • Tarkoituksenmukaisten varusteiden valinta ja sovittaminen
 • Työn perusteena olevan tiedon hallinta
 • Hevosenkäsittelytaidot
 • Ergonominen työskentely
 • Kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä
 • Ryhmätyö– ja vuorovaikutustaidot
 • Toiminnan tehokkuus

Kilpailun aikataulu:

Ensimmäinen päivä 16.5.-17  (aika/tuntia)

Tehtävä A: Sähköisen CV:n palautus (ennakkotehtävän palautus)

Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
Tehtävä C: Hevosen terveystarkastus 30 min/kilpailija

Tehtävä D: Ruokinnan suunnittelu 2h/ kilpailija

Tehtävä E: Tallikierroksen suunnittelu 0,5 h/ kilpailija

Toinen kilpailupäivä 17.5.-17:

Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
Tehtävä F: Hevosen kengitystehtävä 30 min/kilpailija

Tehtävä E: Yleisötapahtuman (tallikierros) toteuttaminen 20 min / kilpailija
Tehtävä G: Valjastyön tekeminen 2,5 h/ kilpailija

Kolmas kilpailupäivä 18.5.-17:

Tehtävä B: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 1 h
Tehtävä H: Hevosen valmistaminen kuljetukseen ja lastaus (0,5h/ 4 kilpailijaa) sekä tallialueen loppusiivous 1 h/ 8 kilpailijaa

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin (arviointiosio) niiden alla oleviin aliosioihin, ja myöhemmin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeessa tarkennetaan vielä varsinaisiin arviointikohteisiin.

Sähköinen CV (ennakkotehtävä). (5 p)

 • kuva ½ obj
 • omat tiedot ½ obj
 • koulutus ½ obj
 • työkokemus ½  obj
 • kielitaito ½ obj
 • it-taidot ½ obj
 • saavutukset ½ obj
 • harrastukset ½ obj
 • luonne ½ obj
 • CV:n ulkoasu ½ subj

Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana (25 p)

 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen 4 obj, 4 subj
 • Karsinan ja tallialueen siisteys 4 obj, 4 subj
 • Kestävä kehitys 1 obj, 1 subj
 • Yrittäjyys 1 obj, 1 subj
 • Ruokinnan toteuttaminen 1 obj
 • Työturvallisuus ja –ergonomia 1 obj, 1 subj
 • Hoitopäiväkirja 1 obj, 1 subj

Hevosen terveystarkastus (13 p)

 • Hevosen terveydenhoito 6 obj, 1 subj
 • Eläinlääkärin ohjeiden noudattaminen 2 obj
 • Turvallinen toiminta hevonen ja ympäristö huomioiden 3 obj, 1 subj

Ruokinnan suunnittelu (10p)

 • Rehujen soveltuvuus hevoselle ja ruokinnan tarkoituksenmukaisuus 2 obj, 1 subj
 • Perustelut (myös rehulaskut) 3 obj. 2 subj
 • Ympäristövaikutukset 1 obj
 • Kestävä kehitys 1 obj

Tallikierroksen suunnittelu ja toteuttaminen (9p)

 • Suunnitelmallisuus 1obj
 • Ajankäyttö 1obj
 • Turvallisuus 1obj
 • Asiakaspalvelutaidot – äänenkäyttö 3subj
 • Hevostaidot 1subj
 • Asiatiedot 1obj, 1 subj

Hevosen kengitystehtävä / Hevosen kengän irrottaminen ja kiinnittäminen(13p)

 • Työturvallisuus ja ergonomia 1 obj, 1 subj
 • Kestävä kehitys 1 subj
 • Kengityksen perustaidot 7 obj, 1 subj
 • Hevosen käsittely 1 obj, 1 subj

Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa (10 p)

 • Varusteiden tuntemus 2 obj
 • Varusteiden huoltaminen 2 obj, 1 subj
 • Korjaustyön tekeminen 2 obj, 1 subj
 • Turvallisen valjaspaketin kokoaminen 1 obj, 1 subj

Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus, pakkaaminen sekä alueen loppusiivous  (15 p)

 • Turvallinen ja ergonominen toiminta 2 obj, 1 subj
 • Tarkoituksenmukaisten varusteiden valinta ja sovittaminen 2 obj
 • Työn perusteena olevan tiedon hallinta 1 obj, 1 subj
 • Hevosenkäsittelytaidot 2 obj, 1 subj
 • Ergonominen työskentely 1 subj
 • Kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä 1 obj
 • Ryhmätyö– ja vuorovaikutustaidot 1 subj
 • Toiminnan tehokkuus 1 obj, 1 subj

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Alla objektiivisen arvioinnin osuus kustakin moduulista

Moduuli A Sähköinen CV (ennakkotehtävä), 90 % objektiivista

Moduuli B Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana, 52 % objektiivista

Moduuli C Hevosen terveystarkastus, 85 % objektiivista

Moduuli D Ruokinnan suunnittelu, 70 % objektiivista

Moduuli E Tallikierroksen suunnittelu ja toteuttaminen, 44 % objektiivista

Moduuli F Hevosen kengitystehtävä 69 % objektiivista

Moduuli G Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa, 65 % objektiivista

Moduuli H Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus sekä alueen loppusiivous ryhmässä, 60 % objektiivista

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo kilpailupaikalle henkilökohtaisen työasun, turvakengät ja kypärän.

Viittaus esimerkkitehtävään

Tehtäviä saatavilla Skills Finlandin TEHTÄVÄPANKISTA

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat laitteet, koneet, asennusrakenteet ja materiaalit

Kilpailujen järjestäjä varaa kilpailijoille passihevoset, jotka arvotaan kilpailijoiden kesken ennen kilpailun alkua. Kilpailun järjestäjä varaa hevosten hoitoon tarvittavat rehut, kuivikkeet, välineet ja tarvikkeet sekä varusteet yleisötapahtumaa varten. Kilpailun järjestäjä varaa valjashuoltotehtävässä tarvittavat aineet ja välineet sekä tapahtumasuunnittelua varten tietokoneet (4 kpl) joissa on Microsoft Office-paketti sekä väritulostimen. Kengitystehtävää varten kilpailun järjestäjä varaa paikalle kengitysvälineet ja suojaessun.

Tehtäväkohtainen aikataulu:

Päivä Sisäalue Tallialue
Tiistai 16.5. Tuomarit, tehtävä, klo ja kilpailija Tehtävä, klo ja kilpailija
10- 11.15 B. Passihevosen hoito

Tuomarit: Satu Nasrelarab, Marianne Hyyrynen, Anna Haapio

klo 11.30- 14.00 E. Tallikierroksen suunnittelu
D. Ruokinnan suunnitteluTuomarit: Marjatta Lähdekorpi, Susanna Särkijärvi
C. Terveystarkastus ja ontumatutkimus

Tuomarit: Seppo Ukkola, Anna Haapio

 1. 11.30
 2. 12.00
 3. 12.30
 • 13.-13.30
ruokatauko klo 14.15-15.00 klo 14.15 – 15.00
klo 15.00- 17.30 E. Tallikierroksen suunnittelu
D. Ruokinnan suunnitteluTuomarit: Marjatta Lähdekorpi, Susanna Särkijärvi
C. Terveystarkastus ja ontumatutkimus

Tuomarit: Seppo Ukkola, Anna Haapio

 1. 15.00
 2. 15.30
 3. 16.00
 4. 16.30-17.00
klo 17.30-19.00 B. Passihevosen hoito,

Tuomarit: Satu Nasrelarab, Marianne Hyyrynen, Anna Haapio

Keskiviikko 17.5. Tehtävä, klo ja kilpailija Tehtävä, klo ja kilpailija
klo8.-00 -9.00 B. Passihevosen hoito,

Satu Nasrelarab, Marianne Hyyrynen, Anna Haapio

klo 9.15- 11.45 G. Valjastyöt

Tuomarit: Sanna Kovalainen, Eeva Lehtonen, Satu Nasrelarab

F. Kengitys

Tuomarit: Mette Pökelmann,?

 1. 9.30
 2. 10.00
 3. 10.30
 4. 11.00-11.30

E. Tallikierroksen toteutus

Tuomarit: Meija Lahtinen, Marianne Hyyrynen

 1. 10.30
 2. 11.00
 3. 9.30
 4. 10.00
Ruokatauko 11.45- 12.15 11.45- 12.15
klo 12.30-15.00 G. Valjastyöt

Tuomarit: Sanna Kovalainen, Eeva Lehtonen, Satu Nasrelarab

F. Kengitys

Tuomarit: Mette Pökelmann,  ?

 1. 13.00
 2. 13.30
 3. 14.00
 4. 14.30-15.00

E. Tallikierroksen toteutus

Tuomarit: Meija Lahtinen, Marianne Hyyrynen

 1. 14.00
 2. 14.30
 3. 13.00
 4. 13.30
klo 16.00-17.00 B. Passihevosen hoito,

Satu Nasrelarab, Marianne Hyyrynen, Anna Haapio

Torstai 18.5. Tehtävä, klo ja kilpailija Tehtävä, klo ja kilpailija
klo 8.00-9.00 B. Passihevosen hoito,

Satu Nasrelarab, Marianne Hyyrynen, Anna Haapio

klo 9.00-11.00 H. Hevosen valmistaminen kuljetukseen, lastaus ja tavaroiden pakkaaminen

Tuomarit: Meija Lahtinen, Marjatta Lähdekorpi,

 • ja 5. 9.00
 • ja 6. 9.30
 • ja 7. 10.00
 • ja 8. 10.30- 11.00
Ruokatauko 11.00-11.45 11.00-11.45
klo 12.00-13.00 H. Alueen loppusiivous (karsinat ja muu ympäristö)

Tuomarit: Meija Lahtinen, Marjatta Lähdekorpi

Lajin yhteistyökumppanit:

Marjatta Lähdekorpi, Hevosopisto

Harjun oppimiskeskus oy

Lajivastaavat

Eeva Lehtonen
Hevosopisto
eeva.lehtonen@hevosopisto.fi

Empty photo

Sara Yli-Houhala
Hevosopisto
sara.yli-houhala@hevosopisto.fi

Yleiskuvaus

Hevostenhoidon kilpailussa kilpailijat suorittavat erilaisia hevosten perushoitoon liittyviä tehtäviä. Tehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon (K3).

Osaamisvaatimukset

Hevostalouden ammattilaisen tärkein tehtävä on hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Hän tuntee hevosen lajinmukaisen käyttäytymisen. Tämän taidon perusteella hän pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja hevoskohtaisesti.
Hevososaamisen lisäksi hevosalan ammattilaisella on valmiudet yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun. Hän on vastuullinen, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen.
Hevosalan ammattilaisen tulee myös olla kustannustietoinen ja kestävän kehityksen periaatteet sisäistänyt toimija. Hän suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen. Hän ymmärtää oman terveytensä ja työkykynsä merkityksen talliyrityksen toiminnalle.
Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla.

Lajiohjausryhmä 2017

Eeva Lehtonen, lajivastaava, Hevosopisto
Sara Yli-Houhala, varavastaava, Hevosopisto
Katri Korpi, Harjun oppimiskeskus
Meija Lahtinen, Salpaus
Marianne Hyyrynen, kpedu
Satu Nasrelarab, YSAO
Marjatta Lähdekorpi, Hevosopisto