201- Finaali

201- CAD-suunnittelu Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 201- CAD-suunnittelun finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Belinda Ruokalainen
Stadin ammattiopisto


Otto Mäkinen
Koulutuskeskus Salpaus


Jasper Törölä
Koulutuskeskus Salpaus


Jon-Erik Rajala
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Rasmus Anttinen
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia


Heleanore Mandri
Stadin ammattiopisto


Kansainvälinenkilpailija
Salem Saleh
The Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education
United Arab Emirates

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät muodostuvat neljästä osiosta:

A. 2D-tehtävä, jossa ohjelmana on AutoCAD 2016

• Fyysisestä kappaleesta luodaan mittaamalla tarvittavat mitoitetut projektiot.

• Tehtävän suoritusaika on 3 tuntia, josta mittaamiseen käytetään 30-45 min.

• Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia.

B. 3D-kokoonpanotehtävä, jossa ohjelmana on Inventor 2016

• Tehtävän mukaisten osatiedostojen mallintaminen sekä osapiirustuksen tekeminen sekä pienen kokoonpanotiedoston ja kokoonpanopiirustuksen tekeminen

• Tehtävän suoritusaika on 2 tuntia

• Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

• Kappaleen 3D-tulostus, jota ei arvioida

C. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, jossa ohjelmana on Inventor 2016

• Tehtävänä on mallintaa annetun materiaalin pohjalta 3D-malleja, muodostaen malleista kokoonpanoja visualisointia varten

• Tehtävään kuuluu renderöidyn kuvan sekä animaation ja/tai videon tekeminen tuotteesta

• Tehtävän suoritusaika on 6 tuntia

• Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

D. 3D-tehtävän ratkaisu, jossa ohjelmana on Inventor 2016

• 3D ongelman ratkaisutehtävä, osamallinnus

• Tehtävän suoritusaika on 2 tuntia

• Paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

A ja B tehtävien järjestys saattaa vielä muuttua.

Arvioinnin rakenne

Arvioitavat osa-alueet jakautuvat seuraavasti eri osioissa:

A. 2D-tehtävä, yhteensä 25 pistettä

• Subjektiivinen arviointi 2 p

• Objektiivinen arviointi 23 p

• Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

B. 3D-kokoonpanotehtävä, yhteensä 20 pistettä

• Subjektiivinen arviointi 2 p

• Objektiivinen arviointi 17 p

• Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

C. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, yhteensä 40 pistettä

• Subjektiivinen arviointi 4 p

• Objektiivinen arviointi 34 p

• Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 2 p

D. 3D-tehtävän ratkaisu, yhteensä 15 pistettä

• Subjektiivinen arviointi 2 p

• Objektiivinen arviointi 12 p

• Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 1 p

Ennakkotehtävät

Näihin tehtäviin tehdään finaalissa 30 % muutos.

A. 2015 Finaalin A-tehtävä, tai mikä tahansa A-tehtävä

B. 2013 Finaalin B-tehtävä, tai mikä tahansa B-tehtävä

C. 2014 Finaalin C-tehtävä, tai mikä tahansa C-tehtävä

D. ei ole esimerkkitehtävää, mutta tehtävä on yhdistely viime vuosien B ja D tehtävistä. Tehtävään liittyy inventorilla mallinnusta ja ongelmanratkaisua

Finaalitehtävätyypit noudattavat D-tehtävää lukuun ottamatta edellisten vuosien linjaa. Edellisten vuosien tehtävät löytyvät osoitteesta:

Skills Finland tehtäväpankki

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Lajialue on noin 200 m², josta kilpailijan alue noin 1,5 x 2 = 3 m². Kilpailijoiden käytössä on CAD-työasema kahdella näytöllä, johon on asennettu:

• Windows 10-käyttöjärjestelmä (64-bit.)

• AutoCAD 2016

• Autodesk Inventor 2016

• MS-Office 2013 tai uudempi

• Verkkotulostin A3 värilaser

• 3D-tulostin

Tulostusta varten koneet ovat verkossa ilman internet yhteyttä.

Kilpailija tuo kilpailuun

Kilpailijan on tuotava kilpailupaikalle laskin, suhdeviivain, työntömitta, metrinen kierrekampa, kulmamitta ja muistiinpanovälineet. Kilpailijoilla on mahdollisuus käyttää omaa 3D-hiirtä ja hiirtä. Kilpailija huolehtii tarvittavista ajureista itse sekä toimittaa ne ajoissa ennen kilpailua, jotta ajurit ehditään asentaa kilpailukoneille. Kirjat, ohjekirjat ja muut kirjalliset materiaalit ovat sallittuja. CD-levyt ym. sähköiset materiaalit ovat kiellettyjä. Musiikin kuunteluun sallitaan ainoastaan musiikkisoitin. Puhelimen käyttö soittimena on kielletty.

Kilpailujen aikataulu, tarkennetaan vielä

Maanantai 15.5.2017

12.00-16.00 Kilpailualueeseen tutustumisaika

18.00 Avajaiset Messukeskuksessa

Tiistai 16.5.2017

10.00-13.30 A-tehtävä

13.30-14.30 Ruokailu

14.30-19.00 B-tehtävä

Keskiviikko 17.5.2017

C-tehtävä 6h + 30 min tulostukseen

8.00-11.00 C-tehtävän alkuosa

11.00-12.00 Ruokailu

12.00-17.00 C-tehtävän loppuosa ja tulostus

Torstai 18.5.2017

8.00-12.30 D-tehtävä 3h + 30 min tulostukseen

12.30-13.15 Ruokailu

Tuomarit

Rami Nevala, CADpower Oy
Timo Heikkilä, Tredusta
Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto
Tomi Kalpio, 3DTech Oy
Marko Piira, 3DTech Oy
Jarkko Lohilahti, 3D Maker Oy
Pirkko Viskari, Stadin ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.


Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

• tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin

• tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla

• käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa

• tehdä muutoksia piirustuksiin

• mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus

• käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen

• käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään

• käyttää perusmittavälineitä

• ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

• ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita

• osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa

• noudattaa annettuja turvaohjeita

• olla oma-aloitteinen

Lajin yhteistyökumppanit:

 

Lajivastaavat

PYLKKÄNEN MAARIT

Maarit Pylkkänen
Stadin ammattiopisto
maarit.pylkkanen@edu.hel.fi
050 401 3233

VISKARI PIRKKO

Pirkko Viskari
Stadin ammattiopisto
pirkko.viskari@edu.hel.fi
093 107 2111

Yleiskuvaus

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
 • tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa
 • tehdä muutoksia piirustuksiin
 • mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen
 • käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään
 • käyttää perusmittavälineitä
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
 • noudattaa annettuja turvaohjeita
 • olla oma-aloitteinen

Lajiohjausryhmä 2017

Maarit Pylkkänen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Pirkko Viskari, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Rami Nevala, CADPower
Harri Hassinen, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jari Lehtonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Jarkko Lohilahti, Maker3D oy
Tomi Kalpio, 3dtech oy
Timo Heikkilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Marko Piira, 3dtech Oy